Reputacja

Reputację budujemy na rzetelnym i adekwatnym do faktów badaniu pisma i dokumentów oraz zgodną z prawem obsługą i funkcjonowaniem firmy jako spółki. Nie sporządzamy opinii ukierunkowanych na zamówiony wynik, a za pracę wystawiamy fakturę. Najwyższą wartością jest dla nas fakt, że sporządzanym przez nas opiniom nie można zarzucić merytorycznych błędów. Istotnym elementem naszej reputacji jest też uznanie w środowisku prawniczym w Polsce i za granicą, co potwierdza szereg powierzanych nam zleceń o zaawansowanym stopniu skomplikowania badań pisma ręcznego i dokumentów. Kancelaria jako podmiot i członkowie zespołu indywidualnie są rekomendowani i obecni zarówno w konferencjach naukowych jak i w publikacjach wydawnictw specjalistycznych. Kancelaria dzięki kompleksowej obsłudze i niezależności od jakiejkolwiek instytucji uznawana jest za lidera na rynku usług badania pisma ręcznego i dokumentów.

Gwarantujemy pełną poufność powierzonym nam zleceniom, dlatego nigdy nie opublikujemy bez zgody Klienta informacji o jego obsłudze. 

Zaufali nam: