Kancelaria Prawno Grafologiczna oferuje

Nasza Kancelaria jako jedyna w kraju wykonuje badania z każdej specjalizacji badania pisma ręcznego, czyli: kryminalistycznej, psychologicznej, klinicznej. Dodatkowo ekspertyzy uzupełniamy o analizę treści, czyli lingwistykę kryminalistyczną. Wykonujemy zlecenia dotyczące: badania autentyczności pisma i podpisów, jednorodności grafizmów dla ustalenia autora i czasu wykonania oraz stanu psychofizycznego osoby piszącej, badania pisma patologicznego (osób przewlekle chorych / starszych / uzależnionych, osób po urazach/operacjach/w budzącym wątpliwości stanie psychofizycznym), zaawansowane badania w zakresie świadomości / swobody powzięcia i wyrażenia woli w chwili sporządzenia pisemnego oświadczenia.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie badań dokumentów, a w tym: czasu wykonania, kolejności zapisów, ingerencji fałszerskiej w strukturę papieru, pasty kryjącej i pieczęci. 

W związku z licznie występującymi przypadkami praktykujących pseudo grafologów, występującymi także jako biegli sądowi, sporządzamy analizy weryfikacyjne wydanych opinii w celu wskazania błędów merytorycznych i sporządzenia wniosków o powtórzenie badań. 

Opinie psychografologiczne są uzupełniane o wywiad i wnioski współpracujących z Kancelarią psychologów, psychiatrów i farmakologów.

Każdy z tych zakresów jesteśmy w stanie odpowiednio i zgodnie z wymogami poprowadzić w zakresie obowiązującego prawa.  

W naszej ofercie:

Pen, Writing, Letter.

Klasyczne badania pisma ręcznego:

 • badanie autentyczności pisma i podpisu
 • badanie jednorodności grafizmu w zakresie autora/czasu wykonania jak i stanu psychofizycznego w chwili sporządzania
 • ustalenia autora anonimowego zapisu w oparciu o porównawcze próbki pisma typowanych osób    
Businesswoman working in the office

Psychologiczne badanie pisma ręcznego:

 • badanie patologicznego pisma osoby chorej, starszej, uzależnionej, pod wpływem leków, środków odurzających, po urazach 
 • badanie stanu psychofizycznego probanta w chwili sporządzania grafizmu (ocena poziomu świadomości i swobody wyrażania woli) 
 • sporządzanie portretu osobowościowego w oparciu o pismo
 • analiza językowo – treściowa
Alte Lupe und Briefe

Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego i dokumentów:

 • ustalenie czasu wykonania zapisu/dokumentu
 • ustalenie kolejności naniesienia zapisów
 • identyfikacja ingerencji fałszerskiej wydruku, pieczęci
 • odczytywanie nieczytelnych zapisów 
 • transkrypcja 
Old letter

Analiza weryfikacyjna wydanych opinii:

 • zapoznanie się z wydaną w postępowaniu opinią i wskazanie jej ewentualnych błędów merytorycznych
 • sporządzenie pism, wniosków o powołanie odpowiedniego biegłego i powtórzenie badań
Law Composition on bright background

Konsultacje prawne:

 • pełnomocnictwo procesowe
 • profesjonalne pisma
 • prawnicy dostępni na terenie całego kraju
Schriftstück 2

Lingwistyka kryminalistyczna

 • analizy językowe anonimów
 • ustalanie autorstwa wypowiedzi na podstawie wpisów internetowych, listów, wystąpień