Kancelaria Prawno Grafologiczna oferuje

Specjalizacje Kancelarii obejmują wszystkie obszary badania pisma ręcznego i dokumentów, zarówno w zakresie klasycznych badań pisma takich jak: badania autentyczności pisma i podpisów, analizy jednorodności grafizmów w zakresie autora i czasu wykonania oraz stanu psychofizycznego osoby piszącej, jak i ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych opinii psychografologicznych pisma patologicznego, osób przewlekle chorych, po urazach, osób starszych, uzależnionych. 

Ponadto jako jedyni w kraju i nieliczni w Europie wykonujemy rzetelne i w oparciu o uprawnienia badania dotyczące stanu psychofizycznego w chwili sporządzania zapisów pod kątem ustalenia stanu świadomości bądź swobody wyrażenia woli. Jako uzupełnienie do psychologicznych badań pisma ręcznego sporządzamy analizę językowo – treściową tekstów.

Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie badań dokumentów, a w tym: czasu wykonania, kolejności zapisów, ingerencji fałszerskiej w strukturę papieru, pasty kryjącej i pieczęci. 

W związku z licznie występującymi przypadkami praktykujących pseudo grafologów, występującymi także jako biegli sądowi, sporządzamy analizy weryfikacyjne wydanych opinii w celu wskazania błędów merytorycznych i sporządzenia wniosków o powtórzenie badań. 

Opinie psychografologiczne są uzupełniane o wywiad i wnioski współpracujących z Kancelarią psychologów, psychiatrów i farmakologów.

Każdy z tych zakresów jesteśmy w stanie odpowiednio i zgodnie z wymogami poprowadzić w zakresie obowiązującego prawa.  

W naszej ofercie:

Pen, Writing, Letter.

Klasyczne badania pisma ręcznego:

 • badanie autentyczności pisma i podpisu
 • badanie jednorodności grafizmu w zakresie autora/czasu wykonania jak i stanu psychofizycznego w chwili sporządzania
 • ustalenia autora anonimowego zapisu w oparciu o porównawcze próbki pisma typowanych osób    
Businesswoman working in the office

Psychologiczne badanie pisma ręcznego:

 • badanie patologicznego pisma osoby chorej, starszej, uzależnionej, pod wpływem leków, środków odurzających, po urazach 
 • badanie stanu psychofizycznego probanta w chwili sporządzania grafizmu (ocena poziomu świadomości i swobody wyrażania woli) 
 • sporządzanie portretu osobowościowego w oparciu o pismo
 • analiza językowo – treściowa
Alte Lupe und Briefe

Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego i dokumentów:

 • ustalenie czasu wykonania zapisu/dokumentu
 • ustalenie kolejności naniesienia zapisów
 • identyfikacja ingerencji fałszerskiej wydruku, pieczęci
 • odczytywanie nieczytelnych zapisów 
 • transkrypcja 
Old letter

Analiza weryfikacyjna wydanych opinii:

 • zapoznanie się z wydaną w postępowaniu opinią i wskazanie jej ewentualnych błędów merytorycznych
 • sporządzenie pism, wniosków o powołanie odpowiedniego biegłego i powtórzenie badań
Law Composition on bright background

Konsultacje prawne:

 • pełnomocnictwo procesowe
 • profesjonalne pisma
 • prawnicy dostępni na terenie całego kraju
Schriftstück 2

Lingwistyka kryminalistyczna

 • analizy językowe anonimów
 • ustalanie autorstwa wypowiedzi na podstawie wpisów internetowych, listów, wystąpień