Badanie dokumentów

Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego i dokumentów:

  • ustalenie czasu wykonania zapisu/dokumentu
  • ustalenie kolejności naniesienia zapisów
  • identyfikacja ingerencji fałszerskiej wydruku, pieczęci
  • odczytywanie nieczytelnych zapisów i transkrypcja